Krupa Gallery

MIŁOSZ FLIS

Miłosz Flis (ur. 1986) Absolwent Wydziału Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W 2012 roku obronił dyplom w pracowni prof. Janusza Kucharskiego. W swojej praktyce wykorzystuje autorskie, eksperymentalne techniki, mieszając media i materiały. Operując skalą, deformując i przekształcając znalezione obiekty oraz mieszając je z wykonanymi ręcznie odlewami m.in. z żywicy, artysta manipuluje rzeczywistością tworząc alternatywne uniwersa, w których realność poddaje abstrakcyjnej analizie formalnej, przemycając w niej antropocentryczne wizje świata i wyobrażenia na temat jednostki ludzkiej.

Artysta prezentował prace podczas następujących wystaw indywidualnych: Lubieżny szkicownik, wystawa w ramach trzeciej edycji projektu WOLIERY, Muzeum Współczesne Wrocław (2012), The end, Szkicownik 5 ASP Wrocław (2011) oraz na wystawach zbiorowych, m.in. Ekspresja.XXI/11, Impart, Wrocław (2011), Transakcja Łączona, Uniwersytet Artystyczny Poznań (2012), Przypływ-odpływ, CK Agora, Wrocław (2013), ZłoRzeczy, Galeria Stolarnia, Wrocław (2014), 11/12, Uniwersytecka 11/12, Wrocław (2014), Ciała a rzeczy, Galeria Miejska, Wrocław (2015).

__

Milosz Flis (born 1986) Graduate of the Department of Sculpture at the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wroclaw. In 2012 he defended his diploma in Prof. Janusz Kucharski's studio. In his practice, he uses authorial, experimental techniques, mixing media and materials. By operating with scale, deforming and transforming found objects and mixing them with handmade casts of resin, among others, the artist manipulates reality by creating alternative universes in which reality is subjected to abstract formal analysis, smuggling in anthropocentric visions of the world and ideas about the human individual.

The artist has presented works at the following solo exhibitions: Lubieżny szkicownik, exhibition within the third edition of the WOLIERY project, Wrocław Contemporary Museum (2012), The end, Sketchbook 5 ASP Wrocław (2011) and at group exhibitions, including Ekspresja. XXI/11, Impart, Wroclaw (2011), Combined Transaction, University of Arts Poznań (2012), Tide-reflow, CK Agora, Wroclaw (2013), ZłoRzeczy, Stolarnia Gallery, Wroclaw (2014), 11/12, Uniwersytecka 11/12, Wroclaw (2014), Bodies vs. things, City Gallery, Wroclaw (2015).