Krupa Gallery

Zuzanna Janosz

recent works

W odniesieniu do teorii gier, teorii matematycznej, która w kontekście socjologicznym ujmuje życie jako rodzaj gry, Zuzanna Janosz równolegle obrazuje napięcia oraz przyjemności płynące z relacji międzyludzkich. Rozgrywka twistera staje się przedstawieniem zmagań jednostki w obszarze zaspokojenia własnych i cudzych pragnień.

Zuzanna Janosz (ur. 1999) absolwentka Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiuw pracowni prof. Łukasza Huculaka. Dyplom uzyskała w 2023 roku.Interesuje ją relacyjność rzeczywistości oraz poszukiwanie powiązań. Inspiracje znajduje w nauce, z naciskiem nanauki społeczne, kulturze popularnej, obserwacji i fantazjowaniu. Tworzy głównie w technice malarstwa olejnego.Laureatka Grand Prix ex aequo Nagrody Eibischa 2021, Grand Prix Przeglądu Młodej Sztuki IMPULS, III Nagrodyw konkursie POSTAWY IX. Otrzymała Stypendium MKiDN (2022/2023) oraz Stypendium Prezydenta Wrocławiaw zakresie twórczości i edukacji artystycznej (2022/2023, 2021/2022). Jej prace znajdują się w kolekcji Krupa ArtFoundation. Wystawy indywidualne: Perpetual Game, Krupa Gallery we Wrocławiu (2023). Brała także udziałw wystawach w Rondzie Sztuki w Katowicach, mia Art Gallery we Wrocławiu, Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu czyGalerii Zamek Valeć w Czechach.

___

With reference to game theory, a mathematical theory that, in a sociological context, captures life as a kind of game, Susanna Janosz parallel depicts the tensions and pleasures of human relationships. The twister game becomes a representation of an individual's struggle in the area of satisfying one's own and others' desires.

Zuzanna Janosz (born 1999) graduated from the Eugeniusz Geppert Academy of Fine Arts in Wroclaw with a degree in painting, in the studio of Prof. Lukasz Huculak. She obtained her diploma in 2023.She is interested in the relativity of reality and the search for connections. She finds inspiration in science, with an emphasis on social science, popular culture, observation and fantasy. She creates mainly in the technique of oil painting.Winner of the Grand Prix ex aequo of the Eibisch Prize 2021, Grand Prix of the IMPULS Review of Young Art, Third Prize in the POSTAWY IX competition. She received the Scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage (2022/2023) and the Scholarship of the Mayor of Wroclaw in the field of creativity and artistic education (2022/2023, 2021/2022). Her works are in the Krupa ArtFoundation collection. Individual exhibitions: Perpetual Game, Krupa Gallery in Wroclaw (2023). She has also participated in exhibitions at the Roundabout of Art in Katowice, mia Art Gallery in Wroclaw, Wozownia Art Gallery in Torun orGalerie Zamek Valeć in the Czech Republic.